بایگانی‌ ماهانه: اکتبر 2020

0

اطلاعات نادرست درباره COVID-19 ، مسیر حرکت و جهانی شدن آن

[ad_1] کوزوو یکی از کشورهایی است که مناسب ترین زمینه برای انتشار اطلاعات نادرست است ، در حالی که اقدامات نهادی کافی برای مبارزه با اطلاعات نادرست وجود ندارد و بخشی از جامعه هنوز...

0

آموزش رسانه ای ، تنها راه محافظت از جامعه در برابر اخبار جعلی و حفظ ارزش های دموکراتیک کشور است

[ad_1] امروزه از بین بزرگترین چالشهای پیش روی بشریت ، کشورها و تمدن ها ، مقابله با توسعه فناوری و گنجاندن آن در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است. این تغییری که در زندگی...