بایگانی‌ ماهانه: سپتامبر 2020

0

تأثیر اینترنت بر اخبار واقعی در زمان های همه گیر

عمل انتشار اخبار جعلی حتی امروز در همه گیرها ادامه دارد. سرعت انتشار اخبار دقیقه به دقیقه باعث می شود هیچ واقعیتی نداشته باشند ، برای ویرایش و اصلاح از فیلترها عبور نکنند. با...

0

دانشگاه سیتی رصدخانه روزنامه نگاری اروپا را بر عهده می گیرد

رصدخانه اروپا در زمینه روزنامه نگاری (EJO) ، یک موسسه نوآور در این زمینه که خود را متعهد به ایجاد پلی بین اقدامات آکادمیک و روزنامه نگاری کرده است ، به دانشگاه سیتی لندن...