بایگانی‌ ماهانه: آگوست 2020

0

به دستور کار “پرداخت” رسانه های خصوصی لهستان برمی گردد

از زمان روی کار آمدن حزب محافظه کار پوپولیست قانون و عدالت (PiS) در لهستان پنج سال می گذرد و از آن زمان تاکنون سیستم رسانه ای دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. تلویزیون...