کاوالتی ، نفسی که هیچ مالکیت خصوصی نمی شناسد


هانا آرنت می نویسد ، حتی هنگامی که در وضعیت تنهایی شدید قرار می گیریم ، بشر توانایی خود را در “گفتگو با خود” حفظ می کند و بنابراین خود را “دو در یک” می داند ، موجودی متکثر که وجود دیگری را حتی در بیشترین – افسردگی صمیمانه هوشیاری. با این وجود ، در چنین انزوایی ، ما می توانیم در دوگانگی ، از هم جدا شویم ، بدون اینکه بتوانیم بهبودی پیدا کنیم. “مشکل تنهایی” در واقع این است که “شما دو نفر به دیگران احتیاج دارید … ادامه دهید

مقاله کاوالتی “خود شخصی که هیچ مالکیتی خصوصی نمی شناسد” از il manifest بدست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *