هیپستر ، شورش سازگار نئولیبرالیسم


کتاب هیپستر. خرده فرهنگ بحران توسط لورنزو کالیونی (نواولوگوس ، ص 306 ، یورو 20) در نگاه اول دلیل قابل قبولی برای خواندن در عنوان دارد ، زیرا زیبایی شناسی به جای اخلاقیات برای هیپستر فقط به طور جزئی شناخته می شود ، حتی کمتر از منشا آن ، شیوه های اجتماعی و سبک زندگی در حال تکامل است. با یادآوری در بستر بیانگری ، کالیونی ، مراقب مطالعه فرهنگ هیپستر “از درون” ، نحوه ظهور ارتباط نمادین در قاعده مو یا ریش را روشن می کند ،

مقاله هیپستر ، شورش سازگار نئولیبرالیسم از مانیفست il ناشی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *