خیابان باریک کمونیست ها در زمان صلح


دونالد ساسون استاد افتخاری تاریخ مقایسه ای اروپا در کالج کوئین مری ، دانشگاه لندن است. علایق وی از استراتژی PCI در توگالیتی گرفته تا تاریخ های مقایسه ای فوق العاده سوسیالیسم اروپا و مصرف فرهنگی متغیر بود. آخرین کار او پیروزی اضطراب آور: تاریخ جهانی سرمایه داری است که هم اکنون برای گارزانتی ترجمه می شود. فردا او یک کنفرانس ویدیویی در وب سایت بنیاد گرامشی با عنوان “PCI ، انقلاب ها و سوسیالیسم” برگزار می کند. استاد ، چیست … ادامه دهید

مقاله “مسیر باریک کمونیست ها در زمان صلح” از مانیفست ناشی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *