بعد از ترامپ ، بین دو طرف اقیانوس اطلس


پس از ریاست جمهوری ترامپ ، حتی از نظر چگونگی پایان آن ، سالها می گذرد که نماینده آمریکا می تواند دروس دموکراسی را در سراسر جهان آموزش دهد. شرایط ، بلکه یک مشکل است. خود بایدن که امروزه نسبت به بسیاری از رفقای حزب خود با وقار و احساس تناسب بیشتری رفتار می کند ، سخت خواهد توانست دست و پیمان متحدانی را که از سلف خود ، محمد بن سالمان (وارث تاج و تخت عرب) به ارث برده است. .. ادامه دادن

مقاله “پس از ترامپ” بین دو طرف اقیانوس اطلس از مانیفست ناشی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *